1. தயாரிப்புகள்

ஆட்டோ ஃபோகஸ் லேசர் குறிக்கும் இயந்திரம்